فرم تماس
برای ارتباط با گروه سامیران؛از طریق یکی از روشهای زیر و یا از طریق فرم مقابل اقدام نمایید.
ایمیل : info@samiran.net
همراه : ۰۹۱۲۸۸۸۹۶۰۲ – امید پایدار اردکانی
ثابت : ۲۲۵۰۷۶۳۵-۰۲۱
پیامک : ۳۰۰۰۲۶۲۵